No4354女神周于希Sally私房精致黑色上衣配超薄无内黑丝秀翘臀诱惑写真74P周于希秀人网

No4354女神周于希Sally私房精致黑色上衣配超薄无内黑丝秀翘臀诱惑写真74P周于希秀人网

若欲救之,亦只回阳一法。如按中或言肝胆风火,或言忿怒抑郁,或言阳虚阴上,或言水虚火上。

要知邪火窃发,无论在于何处,皆能伤血,即以三黄、白虎、承气,与此六味丸,按定轻重治之,皆是的对妙法。其所以应下者,盖以阴血虚极,不能制其亢龙,龙奔于上,则浊火乱其神明,故昏昏无主。

予为之括其要,统以外感、内伤两法判之,易于明白了然。曰:诚如先生所言,则参、芪、归地,可以无用也。

埋蛊厌人一法,蛮方最多。 混元破体,水火即在此区分。

毋使邪气克正,致势滔天,不可向迩,[1]矧可扑灭。[眉批]学养兼到之医,方能识此火候,太非易易。

因忿怒仰郁而致者,由忿怒伤肝,抑郁之气结而不散,其人两耳红肿,必见两胁胀痛,时多太息,法宜疏肝理气为主,如生地四物汤倍加柴胡、青皮、麦芽、香附之类。 寅卯属木,系藏魂之所,魂喜动,而木喜发泄,木中有火,浊火易乱其神明,邪忘之念偶萌,精神自不能守住,白昼不梦,但心邪思淫,阳物即举,精即离位,况在梦乎!故一发即泄,迅速难留。

Leave a Reply